Παρέχουμε εφαρμογές εξειδικευμένες για τον τουρισμό οι οποίες καταλήγουν σε κονσόλες διαχείρισης αλλά και σε booking engines.

Παρέχουμε την δυνατότητα δημιουργιας APIs που θα κάνουν διαθέσιμες τις προσφορές σας σε συστήματα πελατών σας και σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων.

Επιπρόσθετα συνδέουμε την Web εφαρμογή σας με οποιοδήποτε API θα θέλατε να κάνετε consume, προσφορές και άλλες υπηρεσίες απευθείας μέσα στον ιστότοπο σας.

We are NewData, We Create Build Develop Solutions